GPS services - производството и продажба на GPS

GPS eLite 3 » GPS services – производството и продажба на GPS

GPS eLite 3

eLite 3 е новото ни GPS устройство с най-ниска цена!

Изключително малко на размери ~ 7 × 3 × 1.1см.

Подходящо и за ел.велосипеди и мотори.

Възможни настройки според желанията на клиента:

  • Изпраща СМС при стартиране на ДВГ.
  • Изпраща СМС при напускане на определена зона.
  • Вибрационна аларма с настройка / 5 степени на чувствителност/.
  • Опция: Възможност да прекъсва захранване / гориво.