GPS services - производството и продажба на GPS

GPS еLite 6 » GPS services – производството и продажба на GPS

GPS еLite 6

eLite 6 е новото ни GPS устройство с вграден сензор за движение.

Устройството минава в активен режим още при отварянето на вратата на МПС.

 


 

С помощта на еLite 6 ще намерите оптималното решение, на възможно най-ниска цена!
В съчетание с нашия софтуер Gate Manager, клиентите ползващи устройството, имат достъп до следната информация:

  • Наблюдение и контрол в реално време;
  • история на движението;
  • изминати километри;
  • пътен лист;
  • престой по време на движението;
  • отпадане на външно захранване;