GPS services - производството и продажба на GPS

Нивомерен датчик » GPS services – производството и продажба на GPS

Нивомерен датчик

Нивомерен датчик

Цифровият нивомерен датчик е предназначен за точно измерване на нивото на горивото в резервоарите на превозните средства, като изходният сигнал се преобразува в цифров код и се подава на GPS устройство – модел Autotrack XL Gyro.

Размера на датчика е 800мм, като максимално може да се скъси до 150мм, без загуба на точността.

Монтажа се извършва на място при клиента и отнема до 4 часа.

Калибрирането се прави професионално с подвижна специализирана система/ с помпа,брояч, пистолет и резервоар/, през 20 литра.

 


 

Така ще може да контролирате гориво по всяко време, на всяко Ваше МПС, независимо от вида резервоар.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

  •    Грешка при измерване на нивото на горивото: под 1% !
  •    Захранващо напрежение: 10- 30 V
  •    Консумирана мощност: 1,5 W
  •    Интерфейс за предаване на данните : CANbus
  •    Работна температура на датчика: – 30 °С до + 70 °С;
  •    Степен на защита на корпуса на датчика: IP66;

EquipmentImage_831