GPS services - производството и продажба на GPS

Идентификация на водач » GPS services – производството и продажба на GPS

Идентификация на водач

Функцията, която Ви предлагаме, обикновено е нужна, когато едно МПС се управлява, от повече от един човек. 


Какви са предимствата?

  • коректно се установява работното време на всеки водач;
  • разрешават се случаите, когато превозното средство е заснето от камери на КАТ;

Нашите модел AutoTrack XL Gyro позволяват идентификацията на водача да се извърши изключително лесно чрез iBitton. Той представлява малко устройство с размерите на копче, което трябва да се докосне до четеца. Клиентите, които желаят техните RFID карти, (използвани за влизане в офиса), да се употребяват за идентификация на шофьора, могат да бъдат пригодени за тази функция.

Идентификацията е свързана със зумер в устройството, което започва да издава звуков сигнал през 15 секунди, ако водача не е разпознат.