Comodo Trusted Site Seal
EV SSL Certificate

GPS services - производството и продажба на GPS

Брояч за отчитане на гориво » GPS services – производството и продажба на GPS

Брояч за отчитане на гориво

Броячът за разход на течни горива, е предназначен за извършване на контрол, при зареждане на МПС или стационарни обекти (напр. ведомствена бензиностанция), посредством мобилна цистерна.

 


 

Към брояча се свързва импулсен разходомерен датчик (Eltomatic, Petrosan или друг вид). За автоматизиране на процеса при зареждане може да се монтират електромагнитни вентили – дроселиращ и спирателен (и двата с 24 волтово постоянно токово управление).

Отчитането на зареждането става автономно в брояча, посредством свързването му към устройството от серията „Auto Track XL”(с четец за iButton). Данните биват предавани към сървър, на който могат да се проследят следните показатели:

  • движение на цистерната;
  • място на зареждането;
  • време на зареждането;
  • количество на зареждането;

Съществуват няколко сценария за работа с брояча, в зависимост от конфигурацията. За пример ви даваме следният вариант:

Броят с инсталирани електромагнитни вентили.

За да започнете зареждане, мобилната цистерна трябва да е с включен двигател (или МПС-то да е на контакт):

Натиснете зеленият бутон „Старт”

Водача на подвижната цистерна се идентифицира с iButton – целта е да не може да се зарежда без присъствието на съответния отговорник

На дисплея ще се появи „С=0”

С помощта на цифровата клавиатура, въведете количеството, което искате да заредите

На дисплея ще се появи „L=0” (въведете лимита)

Чрез цифровата клавиатура, въвеждате количеството, което желаете да заредите

След въвеждане на количеството за зареждане, натиснете „(enter)”

По време на зареждането, броячът следи самото количество, като при наближаване на въведения лимит (виж горния пример), автоматично намалява дебита. Това става посредством дроселиращия електромагнитен вентил, който преустановява зареждането, при достигане на точно зададената стойност.

След приключване на зареждането, натиснете червения бутон „Стоп”

Чува се продължителен звуков сигнал и на индикатора остава да мига последното показание

Брояча е готов за ново зареждане

Когато брояча е свързан към „устройство от серията „Auto Track XL”, данните от зареждането периодично се изпращат към сървър. На сървъра може да се наблюдава справка за всяко индивидуално зареждане.

Технически параметри: 

1. Захранващо напрежение – 9 – 30VDC

2. Консумирана мощност – 5W(max)

3. Пулс-кодер – 5V, 5-40mA 50-200 imp/l

4. Точност – 0.01l

5. Работна температура – от -20 ˚C до +70 ˚C

6. Интерфейс – RS-232,RxD/TxD, 4800-115200bps

7. Изходи – 0.2A/250VAC, 1A/30VDC