GPS services - производството и продажба на GPS

Представител на Technoton » GPS services – производството и продажба на GPS

Представител на Technoton

От края на 2017 година нашата фирма е представител на фирма Technoton. Един от най-успешните производители на разходомерни датчици за гориво.

Предлагаме пълната гама разходомери от 2,0 л./ч. до 4000 л./ч.