GPS services - производството и продажба на GPS

GPS контрол за малки фирми » GPS services – производството и продажба на GPS

GPS контрол за малки фирми

GPS контрол за малки фирми

Умно управление на автопарка.

Вие попадате в тази категория, ако имате фирма с до 5 служебни МПС.

Контролът при малките фирми на пръв поглед изглежда лесна задача. Много управители /мениджъри по транспорт/са се изправяли пред невъзможността да определят от кого е била шофирана колата при издаден акт за превишена скорост или оплакване от клиент за закъснение при доставка. В крайна сметка не е ясно кой е шофирал колата при превишаваането на скоростта и дали закъснението е 15 мин, а не 2 часа както казва клиентът.
С наличието на проследяващо устройство осъществявате нужния контрол над служители и бизнеса си.
Проследяването и контролът на посещение на клиентите, скоростта на движение, иминати километри, движение по маршрут, време прекарано в престой са неща, които могат да помогнат да превърнете малката фирма в голяма. GPS устройството Ви помага да следите в реално кой колко работа върши и дали спазва работния графика. Когато планът е изпълнен по график, клиентите са удоволетворени. Когато клиентите са доволни – Вие растете.

С нашата система получавате мощен инструмент за контрол.

Практиката ни показва, че в рамките на до 3 месеца парите, вложени в интегрирането на системата се възвръщат при вас от реализираните икономии.