GPS services - производството и продажба на GPS

GPS за снегопочистващи фирми » GPS services – производството и продажба на GPS

GPS за снегопочистващи фирми

GPS за снегопочистващи фирми

Постоянен контрол над изминати маршрути и работно време.

Притежавате бизнес свързан със снегопочистването, следователно сте наясно с изискването на АПИ всяка машина, включена в зимното обработване на пътищата, да бъде оборудвана с GPS устройство. Условията съвсем не приключват тук. Данните от устройствата трябва да се предават на определен интервал и веднъж записани на сървъра, трябва да се изпратят към сървъра на АПИ – ЛИМА.

Контролът на вашите МПС Ви помога не само да отчете дейността си пред контролните органи, но и да намалите разходите си и да оптимизирате своя бизнес.

За повече информация, моля свържете се с нас.