GPS services - производството и продажба на GPS

GPS за охрана » GPS services – производството и продажба на GPS

GPS за охрана

GPS за охрана

Бърза реакция при/след кражба на МПС.

Едва след случила се кражба, хората мислят за охрана на личния си автомобил.
Услугата GPS за охрана дава възможност да избегнете попадането в подобно положение.

Какви са предимствата:

  • Допълнителна сигурност за бързо намиране на откраднатото МПС!
  • Без връзка с инсталацията на автомобила!
  • Без обслужване 3 години!

Както разбирате информацията по темата е “чуствителна” и затова ще спрем до тук.

Цената е 149.00лв. с монтаж.

Свържете се с нас за повече информация.