GPS services - производството и продажба на GPS

GPS контрол на автопарк » GPS services – производството и продажба на GPS

GPS контрол на автопарк

GPS контрол на автопарк

Изграждането на система за GPS проследяване прави контрола и управлението на автопарка и логистичните процеси по – надеждно и ефективно. С въвеждането на системата Вие спестявате време и средства като проследявате в реално време действията на Вашите служители и управляваните от тях превозните средства.
Без значение колко голям е Вашият автопарк или какви видове МПС съдържа, с GPS системата за проследяване получавате цялостна картина за шофирането.
Искате да повишите ефективността, производителността и безопасността на автопарка, да намалите оперативните разходи, излишният пробег и загубеното време?
Решението стои пред Вас!
GPS системата Ви предоставя следните възможности:
– Проследяване в реално време
– Местоположение, маршрути, скорост, посока
– Следене състояние на двигател, акумулатор-
– Създаване на правила (за ограничение) и аларми свързани с тях
– Въвеждане на клиентски обекти
– Връзка към CAN /Връзката с CAN дава възможност да се следят : обороти, гориво, начин на шофиране, километраж и др., като информацията се взима дирекнтно от компютъра на автомобила./
– Връзка към Тахограф
– Модул „Поддръжка“ – администриране на планирано сервзино обслужване
– Идентификация на водача
– Температурни датчици
– Контрол на горива – зареждане, източване и разход на гориво
– Задаване на маршрути и зони

Нейните предимства са :
– Отчет за работно време на шофьор – информация за водача в реално време, подобряване начина на шофиране на водача и контрол над спазването на графици
– Намаляване на транспортните разходи
– Намаляване злоупотреби със служебните превозни средства
– Ограничаване престоя и излишните километри
– Сигурност за товара и превозното средство – предотвратяване на кражба и локализиране на откраднато превозно средство
– Намаляване на административната работа – много и разнообразни справки и отчети
– Прозрачни и точни взаимоотношения с клиенти

Системата за GPS проследяване е Вашия ориентир за това, което се случва с Вашите работни ресурси. Инвестирайки в такава Вие увеличавате ефективността на транспорта, намалявате възможността от злоупотреба с гориво и работно време и използвате 100 % от потенциала на фирмените си ресурси.