GPS services - производството и продажба на GPS

Програма „Грижа за клиента“ » GPS services – производството и продажба на GPS

Програма „Грижа за клиента“

  

 

Тази програма включва две основни направления:

                

 

 

 

      1. Навременно откриване на проблемни устройства.

                   Нашите клиенти получават уведомление чрез email с номера на МПС при възнинал проблем с GPS устройството.

                            Целта е:

                                         1. Бързо откриване и отстраняване на проблема.

                                         2. Клиента е удовлетворен от грижите по осигуряване на надежността на GPS системата.

       2. Поддръжка на МПС.  В най-новия ни софтуер Gate Manager има модул „Сервизна поддръжка“, който Ви дава възможност според изминатите километри или датата на последно сервизно обслужване да следите състоянието на Вашия автомобил.

                            Целта е :

                                          1. Навременна грижа за подмяна на консумативи / масла, филтри и др./.

                                          2. Грижа за МПС на клиенти чрез нашата GPS системата.